Optički Internet

Optički pristup Internetu MedianisNet-a
za korisnike u Nišu

Internet Centar Medianis nudi novi način pristupa internetu – optički pristup preko pasivne optičke mreže.

Najpouzdaniji pristup internetu preko optičkih vlakana do vašeg stana.

CENE INTERNETA ZA FIZIČKA I PRAVNA LICA

Od 01.11.2018. godine za nove korisnike našeg optičkog sistema, i za one koji produžavaju ugovor.
Fizička montaža opreme kod korisnika, puštanje u rad i registrovanje korisnika  na sistem u toku promo perioda  je BESPLATNO!

– Za fizička lica prikazane cene su sa PDV-om,
– Za pravna lica prikazane cene su bez PDV-a,
– Doplata za javnu statičku IP adresu kod home paketa je 500 dinara mesečno,
– Preseljenje opreme se naplaćuje jednokratno 1000 dinara.

OPTIČKI INTERNET

Povoljniji uslovi uz ugovornu obavezu

Opticki

FLAT OI

30/10 mbps**

50/15 mbps

75/20 mbps

100/25 mbps

200/40 mbps

24 meseca

990 rsd

1200 rsd

1665 rsd

1980 rsd

2950 rsd

12 meseci

-

1450 rsd

1910 rsd

2375 rsd

3530 rsd

** Samo za korisnike našeg bežičnog sistema i UTP korisnike.

Korisnici OI pristupa kao dodatnu pogodnost mogu da dobiju:

– odgovarajući broj lokalnih statičkih IP adresa,
– 3 maila tipa korisnik@medianis.net (veličina mail box-a – 50 MB),
– čitanje i slanje mailova putem mobilnog telefona, pristup web mailu,
– ličnu prezentaciju sa 5 MB prostora,
– antivirusnu i antispam zaštitu.