Vaša reklama

reklamaImate kratku poruku? Reklamu? Želite da je saopštite korisnicima, da skrenete pažnju na Vaš proizvod ili Vašu firmu?

Postoji rešenje! Baner na Medianisu – Vaš logotip sa Vašom marketinškom porukom u obliku banera na Web sajtu Medianisa.

Prikazivanje banera se smenjuje sa drugim banerima, i to na takav način da jedan isti korisnik vidi uvek novi baner, tako da je obezbeđeno ravnopravno prikazivanje svih banera.

Baner može biti statičan ili obogaćen animacijom.

Veličina 

banera

130 x 160 piksela (do 10KB)

410 x 60 piksela (do 15KB)

Mesec dana 

naslovna

strana

-

4800 rsd

Mesec dana 

ostale

strane

1600 rsd

3200 rsd

Pricing Table